Suojelullisesti arvokkaita suojelemattomia luontokohteita metsäyhtiöiden mailla:
Ympäristöjärjestöjen Etelä-Suomi- metsäkartat, yhtiöiden maat, 2008-2009

Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen kokoama esitys luonnonsuojelullisesti arvokkaista suojelemattomista luontoalueista UPM-Kymmenen ja Tornatorin mailla Etelä-Suomessa ja Lounais-Kainuussa, uudet kohteet julkaistu 14.12.2009 sekä osa kohteista 4.11.2008.

 

Ympäristöjärjestöt ovat selvittäneet maastossa metsäyhtiöiden metsien ja soiden luontoarvoja. Selvitysten pohjalta on rajattu kartoille 77 esimerkkiä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista alueista. Ympäristöjärjestöt esittävät, että metsäyhtiöt UPM ja Tornator suojelevat tässä esitetyt alueet.

Karttakoosteen painopiste on METSO-ohjelman tavoitteiden kannalta arvokkaissa kohteissa ohjelman toiminta-alueella. Esitykseen sisältyy myös muutama sijaintinsa vuoksi erityisen arvokas kohde Lounais- ja Keski-Kainuusta. Monilla kohteista on valtakunnallista merkitystä metsiensuojeluverkoston kehittämisen kannalta.


Tässä esitellyt alueet ovat vain osa metsäyhtiöiden omistuksessa olevista arvokohteista. Järjestöt jatkavat tiedonkeruuta vastaavanlaisista alueista.

Tiedote karttojen 53-77 julkaisusta 15.12.2009


Tiedote karttojen 1-52 julkaisusta 4.11.2008


Kartat ja kohdekuvaukset: siirry tästä kohdetietoihin
Klikkaamalla alueen nimeä kohdeluettelossa saat kohdekuvauksen ja linkit karttoihin.

Muu materiaali:
Saatekirje metsäyhtiöille ja ympäristöhallinnolle, sis. alueiden 53-77 kohdekuvaukset 2009 [pdf 24 sivua]

Saatekirje metsäyhtiöille ja ympäristöhallinnolle 2008 [pdf]
Alueiden 1-52 kohdekuvaukset [pdf 42 sivua]