Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat


Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto
www.forestinfo.fi/metsalappi

Metsähallitus siirtää Metsä-Lapin kohteiden metsiä talouskäytön ulkopuolelle

Toukokuussa 2006 ympäristöjärjestöt julkaisivat Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat- raportin. Hakkuut alueilla alkoivat joulukuussa 2006. 257 suomalaista tutkijaa vetosi maaliskuussa 2007 alueiden säilyttämisen puolesta. Tutkijoiden mukaan luonnontilaisten metsien hakkuut ovat ekologisesti kestämättömiä ja Suomen allekirjoittamien luonnon monimuotoisuuden suojelusopimusten vastaisia.

Viimeisimmät hakkuut Metsähallitus teki alkuvuonna 2009 Kittilän Pokka-Puljussa, Sallan Ahmatunturilla, Sallan Moukavaarassa ja Jooseppitunturilla Savukoskella. Sallan Ahmatunturin ja Moukavaaran hakkuut tehtiin Pohjois-Sallan paliskunnan kielteisestä kannasta huolimatta. Hakkuut heikensivät poronhoidon toimintaedellytyksiä.

Hakkuiden kohteina olevat alueet ovat satoja vuosia vanhoja, luonnontilaisia ikimetsiä. Alueilla on satoja uhanalaisten lajien esiintymiä.

Syyskuussa 2009 Metsähallitus kutsui ympäristöjärjestöistä Greenpeacen mukaan Lapissa pidettyihin alueellisiin neuvotteluihin, joiden tarkoitus oli löytää sopimus näiden ns. järjestörajausten maankäytöstä. Neuvottelut päättyivät 26.10.2009 sopimukseen, jonka mukaan noin 80% alueiden vielä jäljellä olevista luonnontilaisista kasvullisista metsämaista siirretään Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelun päätöksin metsätaloustoiminnan ulkopuolelle. Vanhoja, luonnontilaisia metsiä jäi alueilta myös runsaasti metsätalouskäyttöön. Greenpeace hyväksyi omalta osaltaan neuvottelutuloksen.

--> 27.10.2009 Greenpeace: sopimus säästää 35 000 hehtaaria arvokasta metsää Lapissa
--> 28.10.2009 Luonto-Liitto kannustaa Metsähallitusta suojelemaan loputkin vanhat metsät
--> 27.10.2009 Metsähallituksen tiedote

Vuoden 2009 aiemmat aineistot

--> Ympäristöjärjestöjen vastine Metsähallituksen luokitteluihin [pdf] 1.4.2009
--> Stora Enso valehtelee hakattavien metsien iästä: näytteitä ikäluokkakartoista 6.3.09
--> Jooseppitunturin 2. puukiekon ikämääritys [pdf] -vuodelta 1696
--> Jooseppitunturin 3. puunäyte: syntynyt 1707 ja 4. näyte: syntynyt 1660

--> Blogimerkintä, GP 20.2.09: Stora Enso valehtelee - täyttä potaskaa Metsä-Lapista
--> Blogimerkintä, GP 27.1.09: Stora Ensolle kelpaa 300- vuotias puu

--> Kuvia hakkuista Savukosken Jooseppitunturilla
--> Kuvia hakkuista Sallan Moukavaarassa ja Savukosken Jooseppitunturilla

--> Satelliittikuvapari Sallan-Savukosken törkeistä avohakkuista 1987 ja 2002 UNEP:in sivuilla

Tiedotteita 2009

--> Greenpeace 1.4.09 Yhtiökokouksessa vaaditaan Stora Ensoa lopettamaan puun osto luonnontilaisista metsistä
-->
Greenpeace 6.3.09: Tulosvaroitus Stora Ensolle - 300 vuoden velka metsille

-->
GP, SLL, LL 19.2.09: Ympäristöjärjestöt paljastavat: Stora Ensolle 300-vuotiasta puuta
--> Luonto-Liitto 4.2.09: Vanhempien mielenosoitus vaatii: säästäkää erämaametsät lapsille!
--> SLL Lapin piiri 27.1.09: Luonnontilaisten metsien hakkuut pitäisi jo lopettaa
-->
Greenpeace 27.1.09: Old Growth Forest Logging Resumed Once Again in Lapland
--> Vanhemmat tiedotteet ovat täällä

Linkkejä
--> Tutkijoiden puheenvuoroja Metsä-Lapista 9.3.07
/ Yliopisto-lehden 4/07 kolumni aiheesta
--> 28.2.07 Kansanedustaja Oras Tynkkysen puheenvuoro tutkijavetoomuksesta
--> Tutkijoiden kirje Maa- ja metsätalousministerille 7.2.07 Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta
--> WWF:n Forest and Trade Network suosittelee Metsä-Lapin korkean suojeluarvon metsien puusta kieltäytymistä 14.2.07
--> WWF:n lausunto Metsä-Lapin erämaista 7.2.2007
--> WWF 12.12.06: WWF paheksuu Metsähallituksen hakkuukiireitä Metsä-Lapissa

Aiemmat kuvat
--> Pokka-Puljun erämaan hakkuut 16.2.07
--> Painopään Kieltanpalo ennen ja jälkeen hakkuiden 23.1.07
--> Jooseppitunturin puut ajetaan Stora Ensolle 16.1.07
--> Jooseppitunturin Suksennulkki ennen ja jälkeen hakkuiden 16.1.07
--> Jooseppitunturia ennen ja jälkeen hakkuiden 16.1.2007
--> Painopään Löytinkivaaran metsiä ennen ja jälkeen hakkuiden 16.1.07
--> Painopään ja Jooseppitunturin alueen hakkuista 19.12.06

Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat- raportti & pdf-aineistot
--> Raportti (pdf 10 Mb)
 --> liite: korjaus sivulle 4 
--> Yleiskartta A4 (pdf)
--> Pinta-alataulukko (pdf)
--> Kaikkien kohteiden kartat 

Lisätietoja eli kartat ja kuvia raportin kohteista
löydät klikkaamalla alueiden nimiä tai karttaa (ks. alla)
1. Raakevuoman ympäristöt, Kittilä
2. Pokka-Puljun metsät, Kittilä
3. Peurakaira-Katramorosto, Sodankylä
4. Painopään ympäristön metsät, Sodankylä-Savukoski
5. Jooseppitunturi, Savukoski
6. Turjalaiset-Ahmatunturi, Savukoski-Salla
7. Isoselkä-Saihonmurusta, Savukoski
8. Moukavaara, Salla

(c) 2006-2009 forestinfo.fi/metsalappi - Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto