Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat


Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto
www.forestinfo.fi/metsalappi

Metsähallitus aloitti alueiden avohakkuut marraskuussa 2006. Laitos petti julkisesti ja yhdessä WWF:n kanssa 22.2.2006 antamansa lupauksen siitä, ettei hakkuita aleta ennen selvitystä Metsä-Lapin suojeluverkon kattavuudesta ja puutteista; hakkuut aloitettiin kuukausi ennen Metsähallituksen 12.12. aiheesta pitämää tiedotustilaisuutta.

WWF paheksuu Metsähallituksen hakkuukiireitä Metsä-Lapissa, tiedote 12.12.2006

Metsähallituksen sisäinenä työnään ilman ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumista laatima "selvitys" totesi, ettei alueen metsiä tarvitse enää suojella. Suomi on kuitenkin sitoutunut laajojen luonnontilaisten alueiden suojeluun osana kansainvälistä biologisen monimuotoisuuden suojelusopimusta. Luonnontilaiset vanhat metsät ovat kansainvälisesti uhanalaisia elinympäristöjä.

Avohakkuiden kohteina ovat Jooseppitunturi, Isoselkä ja Painopään alue. Tämän sivun kuvat ovat Painopäältä ja Jooseppitunturilta.

Löytinkivaara, Savukosken Painopää, joulukuu 2006, avohakkuu 370 metrissä

Hakkuu Jooseppitunturin länsipuolella noin 315 metrissä.

Jooseppitunturin hakkuilla, Savukoski, joulukuu 2006

Tien pää Jooseppitunturin länsipuolella

Metsähallituksen rekat lastaavat ikimetsää sellutehtaalle Savukosken Löytinkivaarassa joulukuussa 2006

Jooseppitunturi, Savukoski

Vanhaa metsää lähdössä sellutehtaalle Löytinkivaaran alueelta