Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat


Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto
www.forestinfo.fi/metsalappi

Stora Enso: "Hakattavat metsät ovat 80-200- vuotiaita"

Näyteet Metsähallituksen ikäluokkakartoista kolmelta neljästä Metsä-Lapin erämaa-alueelta, joita on hakattu talvella 2009. Stora Enson mukaan nämä yli 201- vuotiaiksi metsiksi Metsähallituksen karttoihin merkityt alueet ovat 80-200- vuotiaita metsiä.

Kittilän Pokka-Puljussa tämän talven hakkuut on tehty Metsähallituksen karttojen mukaan 76-100- vuotiaissa metsissä. Sen sijaan lopuilla kolmella alueella Savukoskella ja Sallassa hakkuut on tehty lähes yksinomaan yli 201- vuotiaissa metsissä. Ahmatunturilla ja Jooseppitunturilla muutama hakkuulohkoista on 126-150- vuotiaaksi luokitellussa osassa.

Harmaat alueet kartoissa ovat kitu- ja joutumaita.

Metsähallituksen ikäluokituksissa kuvataan metsän hakattavissa olevan valtapuuston ikää. Todellinen metsän ikä luonnontilaisissa metsissä, joita näiden kohteiden metsät ovat, on vanhempi. Metsiä ei ole jääkauden jälkeen teollisesti hakattu, joten ne ovat uudistuneet vaiheittain, ja alueilta löytyy kaikenikäisiä ja -kokoisia puita niin elävinä kuin kuolleina. Näytteet vanhojen puiden ikämäärityksistä: puu vuodelta 1707 / puu vuodelta 1660 / puu vuodelta 1696 .

Ahmatunturi, Salla
Suurin osa hakkuista vanhimmissa yli 201- vuotiaissa metsissä, pieni osa 126-150- vuotiaissa.

Jooseppitunturi (Talluskotavaara), Savukoski
Suurin osa hakkuista vanhimmissa yli 201- vuotiaissa metsissä, pieni osa 126-150- vuotiaissa.Moukavaara (Moukajärvi), Salla
Kaikki hakkuut vanhimmissa, yli 201- ikäisissä metsissä.(c) 2006-2009 forestinfo.fi/metsalappi - Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto