Korjaus Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat -raporttiin

Sivulle 4 on jäänyt valitettavasti harhaanjohtava sanamuoto. Maailman metsäerämaista ei ole jäljellä kymmentä prosenttia, vaan maailman pinta-alasta enää kymmenen prosenttia on metsäerämaita. Yli 20 prosentin latvustiheyden metsistä noin 20 prosenttia on luonnontilaisina metsäerämaina. Pahoittelemme virhettä.

Lisätietoja: Greenpeace, 2006. Roadmap to Recovery: The World's Last Intact Forest Landscapes