Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri tiedottaa 27.1.2009

Luonnontilaisten metsien hakkuut pitäisi jo lopettaa

Metsähallitus hakkaa parhaillaan Savukoskella Jooseppitunturin lähellä Talluskotavaaran vanhaa ikimetsää, jonka liikelaitos on itsekin luokitellut luonnontilaiseksi. Jooseppitunturin ympäristön vanhat metsät ovat harvinaisen yhtenäinen luonnontilaisen luonnon kokonaisuus Kemihaaran erämaan kupeessa. Hakkuita tehdään 40 hehtaaria ja ne pirstovat huomattavasti suuremman alueen.

Luonnonsuojelujärjestöjen ehdotettua Jooseppitunturin ympäristön metsiä suojeluun Metsähallitus teki alueen metsistä luonnontilaisuusarvion. Tässä arviossa nyt hakkuiden kohteena oleva Talluskotavaara on merkitty luonnontilaiseksi. Metsähallituksen mukaan alueella ei kuitenkaan ole "erityisiä luontoarvoja".

-Koko Suomen metsistä enää muutama prosentti on luonnontilassa. Lapissakin varsinaiset ikimetsät ovat käyneet todella vähiin tehokkaiden hakkuiden takia. Miten voi olla, että luonnontilaisella vanhalla metsällä ei olisi arvoa?, kysyy Lapin luonnonsuojelupiirin piirisihteeri Nelly Rontti.

-Savukosken vanhoja metsiä on hakattu hurjaa tahtia viimeisten vuosikymmenien aikana. Onko tuho pakko viedä loppuun nyt kun metsäteollisuuden varastotkin ovat täynnä? Lapissa on paljon nuoria metsiä paperiteollisuuden tarpeisiin. Silti harvoja vanhoja metsiä hakataan lähinnä kuitupuuksi, sanoo Sompion luonnonystävien puheenjohtaja Eila Ylilokka.

Lapin luonnonsuojelupiiri vaatii Metsähallitusta lopettamaan luonnontilaisten vanhojen metsien hakkuut. Piiri peräänkuuluttaa myös keskustelua siitä, miten valtion vanhoja metsiä tulisi käyttää Lapin nykyisessä tilanteessa.

-Metsätalouden rooli Lapin työllistäjänä on vähentynyt. Sen sijaan muut elinkeinot, jotka myös tarvitsevat metsiä, työllistävät edelleen, matkailu jopa kasvaa. Valtion vanhojen metsien paras käyttö ei ole enää sellu, sanoo Markku Kuortti, Lapin luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja.

Lisätiedot:
Lisätiedot: Markku Kuortti, Lapin luonnonsuojelupiirin pj.:
040 547 4488, markku.kuortti[at]gmail.com
Nelly Rontti, Lapin luonnonsuojelupiirin piirisihteeri:
040 823 2443, lappi[at]sll.fi